Barevné varianty Koi kapra

1)Kohaku   2)Nidan Kohaku   3)Sandan Kohaku   4)Yondan Kohaku   5)Inazuma Kohaku   6)Maruten Kohaku

 

1)Ginrin Kohaku      2)Sanke      3)Ginrin Sanke      4)Showa      5)Kindai Showa     6)Ginrin Showa

 

1)Doitsu Kin Showa    2)Kin Showa    3)Shiro Utsuri    4)Ginrin Shiro Utsuri    5)Gin Shiro  6)Kin Ki Utsuri

 

1)Ki Utsuri      2)Bekko      3)Doitsu Aka Bekko      4)Ai Goromo    5)Sumi Goromo    6)Asagi

 

1)Maruten Asagi        2)Shusui       3)Goshiki       4)Shiro Goshiki       5)Ginrin Goshiki      6)Kumonryu

 

1)Chagoi          2)Ginrin Chagoi           3)Ginrin Soragoi           4)Kigoi         5)Benigoi         6)Aka Muji

 

1)Doitsu Karashigoi      2)Midorigoi     3)Ochiba Shigure       4)Doitsu Ochiba      5)Shigure  Ginrin Ochiba       6)Shigure Matsukawa-bake

 

1)Kawarigoi    2)Matsukawa-bake    3)Yotsujiro    4)Gin Matsuba    5)Aka Matsuba   6)Kin Matsuba

 

1)Yamabuki Ogon   2)Platinum Ogon   3)Mizuho Ogon   4)Kikokuryu   5)Benikikokuryu   6)Yamato-nishiki

 

1)Kikusui   2)Hariwake   3)Yamabuki Hariwake   4)Kujaku   5)Doitsu Kujaku   6)Tancho Kohaku

 

1)Tancho Sanke   2)Tancho Showa  3)Tancho Kujaku  4)Tancho Goshiki  5)Tancho Hariwake  6)Tancho Kawarigoi